Linux, Debian, Ununtu, ochrona przed Logjam – nginx, apache, postfix

Wyszła nowa dziura o nazwie Logjam, związana z kluczem wymiany Diffie-Hellman. Poniżej pokazuje wyrywki konfiguracji wybranych usług na serwerze, które załatają problem. Unikalna grupa DH [crayon-5b3087671054e836295808/] Apache [crayon-5b30876710555788799549/] I restart apache [crayon-5b30876710557295234428/] Nginx [crayon-5b3087671055a313539289/] I restart nginx [crayon-5b3087671055b554171355/] Lighttpd [crayon-5b3087671055d109348532/] I restart lighttpd [crayon-5b3087671055f845334105/] Postfix [crayon-5b30876710561215849628/] [crayon-5b30876710562132054567/] lub [crayon-5b30876710564486248992/] I restart [crayon-5b30876710566840847102/] Dovecot [crayon-5b30876710567762644374/] [crayon-5b30876710569477127806/] … Czytaj dalej Linux, Debian, Ununtu, ochrona przed Logjam – nginx, apache, postfix