Linux, Debian, Ununtu, ochrona przed Logjam – nginx, apache, postfix

Wyszła nowa dziura o nazwie Logjam, związana z kluczem wymiany Diffie-Hellman. Poniżej pokazuje wyrywki konfiguracji wybranych usług na serwerze, które załatają problem. Unikalna grupa DH [crayon-5decb0c6c94c2125899085/] Apache [crayon-5decb0c6c94cc389296117/] I restart apache [crayon-5decb0c6c94d0347183353/] Nginx [crayon-5decb0c6c94d3122676847/] I restart nginx [crayon-5decb0c6c94d5293216018/] Lighttpd [crayon-5decb0c6c94d8823580668/] I restart lighttpd [crayon-5decb0c6c94da746643652/] Postfix [crayon-5decb0c6c94dd001767182/] [crayon-5decb0c6c94df036249730/] lub [crayon-5decb0c6c94e2026598512/] I restart [crayon-5decb0c6c94e4685573113/] Dovecot [crayon-5decb0c6c94e7476836034/] [crayon-5decb0c6c94e9721169801/] … Czytaj dalej Linux, Debian, Ununtu, ochrona przed Logjam – nginx, apache, postfix