Linux, Debian, Ununtu, ochrona przed Logjam – nginx, apache, postfix

Wyszła nowa dziura o nazwie Logjam, związana z kluczem wymiany Diffie-Hellman. Poniżej pokazuje wyrywki konfiguracji wybranych usług na serwerze, które załatają problem. Unikalna grupa DH [crayon-5a92101ee3349276640626/] Apache [crayon-5a92101ee3350183231305/] I restart apache [crayon-5a92101ee3352512939325/] Nginx [crayon-5a92101ee3355478475091/] I restart nginx [crayon-5a92101ee3357106960083/] Lighttpd [crayon-5a92101ee3359599570007/] I restart lighttpd [crayon-5a92101ee335b749265945/] Postfix [crayon-5a92101ee335d992312649/] [crayon-5a92101ee335e806058457/] lub [crayon-5a92101ee3360334698197/] I restart [crayon-5a92101ee3362025608210/] Dovecot [crayon-5a92101ee3364220240463/] [crayon-5a92101ee3366711146801/] … Czytaj dalej Linux, Debian, Ununtu, ochrona przed Logjam – nginx, apache, postfix